Bevelander Transport

Kerkwerve

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner met jarenlange ervaring in de logistiek? Wij verzorgen agrarisch transport, caravan transport en exceptioneel transport. Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Wij staan graag voor u klaar!

Privacybeleid


Peter Bevelander Transport te Kerkwerve is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Peter Bevelander Transport

Heuvelsweg 21

4321 TE Kerkwerve

+31 6 51 59 75 11

info@bevelandertransport.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Peter Bevelander Transport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peter Bevelander Transport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Peter Bevelander Transport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peter Bevelander Transport bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Peter Bevelander Transport verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peter Bevelander Transport gebruikt cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter Bevelander Transport en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peter Bevelander Transport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@bevelandertransport.nl

Heuvelsweg 21

4321 TE Kerkwerve

INFO

KVK 22061734

BTW 1612.60.883

© Copyright 2023 Peter Bevelander Transport | Privacy | ZienWebdesign